พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี เทพแห่งความร่ำรวยและความรัก ขอพรอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด

พระแม่ลักษมี เทพแห่งความร่ำรวยและความรัก ขอพรอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด ไม่ว่าใครก็อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งเรื่องของการงาน, การเงิน, การเรียน, ความรัก ฯลฯ เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้รู้สึกว่าชีวิตราบรื่นพร้อมที่จะไปต่อ แต่บางคนที่พร้อมแค่บางเรื่องก็อาจจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางใจ เช่น บางคนบูชาพญานาค, บางคนบูชาพระ หรือบางคนก็บูชาเทพ ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล และถ้าใครต้องการเรื่องเกี่ยวกับ ความร่ำรวยและความรัก ก็ให้ไปขอพร พระแม่ลักษมีที่ขึ้นชื่อว่าสำเร็จมานักต่อนัก

พระแม่ลักษมี

ประวัติ พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี เกิดในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู จากความเชื่อที่ว่าพระแม่ลักษมี เป็น เทพแห่งความร่ำรวยและความรัก อีกทั้งยังเป็นพระชายาของพระวิษณุ ไม่ว่าพระวิษณุจะอวตารเป็นใครพระแม่ลักษมี ก็จะอวตารไปเป็นพระชายาเสมอ เพราะความรักเดียวใจเดียวที่มีต่อพระวิษณุ ใครที่บูชาจะได้รับพรด้านความรัก, ด้านการทำงาน และโชคลาภ

ลักษณะของ พระแม่ลักษ มีทั้ง 8 ปาง

1. คชลักษมี เป็นปางหลักที่มีทั้งแบบยืนกับนั่งบนดอกบัว ประทานพรเรื่องการงาน, การเงิน, ความรัก

2. ธัญญลักษมี หรือที่เรียกอีกชื่อว่า พระแม่โพสพ เป็นปางประทานพรเรื่องการเพาะปลูก

3. ธนลักษมี เป็นปางแห่งทรัพย์สมบัติ ใครที่บูชาก็จะได้รับการประทานพรในเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง

4. อาทิลักษมี เป็นปางประทานพรด้านการทำงาน ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

5. วิทยะลักษมี เป็นปางของการศึกษา ปางนี้ประทานพรเรื่องสติปัญญาทั้งศาสตร์ และศิลป์

6. วีระลักษมี เป็นปางของนักสู้ ประทานพรในเรื่องของพลังอำนาจ และความยิ่งใหญ่

7. วิชัยยะลักษมี เป็นปางแห่งชัยชนะ ประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการ

8. สันทนะลักษมี เป็นปางแห่งความอบอุ่นในครอบครัว ประทานพรเรื่องขอให้มีลูก และลูกหลานเชื่อฟัง

ทั้ง 8 ปางที่ว่ามานี้เป็นปางที่พบเห็นได้ทั่วไปทั้งภาพเขียน, ภาพวาด หรือรูปปั้น แต่นอกจากนี้ก็ยังมีปางอื่น ๆ ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักอย่างเช่น กีรติลักษมี ปางแห่งชื่อเสียง, อโรคยาลักษมี ปางแห่งความปลอดภัยในชีวิต, เสาวนาทรียะลักษมี ปางแห่งความงดงาม และสิทธะลักษมี ปางแห่งความนิ่งสงบ

พระแม่ลักษมี

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

การสวดบูชาไม่ว่าจะเป็นทางพระสงฆ์ หรือทางเทพ หากอยากจะให้เห็นผลก็ต้องมีบทสวดแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ โดยการจะสวดบูชา พระแม่ลักษมีจะต้องสวดหลังจากพระพิฆเนศเสมอ ซึ่งบทสวดแบบสั้น ๆ ก็มีหลายบทให้เลือก เช่น

  • โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3จบ)
  • โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะฮา (3จบ)
  • โอม มหาลักษมีไย นะมะฮา (3จบ)

บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่ พระแม่ลักษมี

โอม ไชย ปัทมา วิศาลกษิ           ไชย ตวัม ศรี ปติ ปริเย

ไชย มาตา มหาลักษมี               สมสรณะ วรรณวะ ธารนี

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี    ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี    ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี    ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี    ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล

พระแม่ลักษมี

วันที่เหมาะกับการบูชา พระแม่ลักษมี

ผู้คนส่วนใหญ่นิยมบูชา พระแม่ลักษมีทุกวันศุกร์ และวันสำคัญอื่น ๆ เช่น วันสีดา นวมี, วันดีปาวาลีและ วันบูชาพระแม่ลักษมี ซึ่งเชื่อกันว่าในช่วงนี้ พระแม่ลักษมีจะประทานพรในเรื่องของ ความร่ำรวยและความรัก โดยการทำพิธีจะมีน้ำสะอาด, นมสด, เนย, น้ำผึ้ง และโยเกิร์ต ไว้อาบ และถวายเทวรูป พระแม่ลักษมีใครอยากร่วมพิธีสามารถไปได้ที่ วัดแขก สีลม และ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีสถานที่อื่นให้ไปบูชา เช่น เกษร วิลเลจ แยกราชประสงค์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, วัดวิษณุ, วัดเทพมณเฑียร, วัดไผ่เงินโชตนาราม

Scroll to Top