ตำนานพญานาค

ตำนานพญานาค ความเชื่อ ความศรัทธา ลุ่มแม่น้ำโขง

ตำนานพญานาค ความเชื่อ ความศรัทธา ลุ่มแม่น้ำโขง จากปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค เมื่อช่วงวันออกพรรษา ที่ผ่านมา ทำให้หลาย ๆ คนได้ไปยืนรอชมปรากฏการณ์นี้อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นประจำทุกปีในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11  ซึ่งปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนี้ จะมีลักษณะเป็นลูกไฟประหลาด ทวยพุ่งขึ้นมาจากลำน้ำโขง ซึ่งมีความสูงประมาณ 150 เมตร […]