พระพรหมเอราวัณ

พระพรหมเอราวัณ เทพแห่งความศรัทธาของไทยและต่างชาติ

พระพรหมเอราวัณ เทพแห่งความศรัทธาของไทยและต่างชาติ ถ้าพูดถึง พระพรหมเอราวัณ น่าจะน้อยคนนักที่ไม่รู้จัก เพราะ พระพรหมเอราวัณก็เป็นอีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความนับถือกันเป็นอันมาก อิทธิพลความเชื่อนี้ได้มาจากศาสนาฮินดูว่าเป็นพระผู้สร้าง มี 4 หน้า ที่เปรียบเหมือนทิศทั้ง 4 คือ ทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซึ่งสิ่งนี้จึงทำให้พระองค์มองเห็นปัญหาในทุกทิศ และสามารถได้ทั้งโลกมนุษย์กับสวรรค์ […]