ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เกาะสีชัง สายมูห้ามพลาด

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เกาะสีชัง สายมูห้ามพลาด สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเกาะสีชังคือ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เกาะสีชัง ที่ลูกหลานชาวจังหวัดชลบุรี และ ลูกหลานจังหวัดใกล้เคียงเคารพนับถือ พิกัดตั้งอยู่ที่บนเขาคยาศิระ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมตามแบบศาลเจ้าจีนผสมกับวัดไทย  ซึ่งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่มีประเพณีสำคัญของ เจ้าพ่อเขาใหญ่ให้ลูกหลานได้กราบสักการะและขอพรองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการกราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับการค้าขายให้รุ่งเรืองร่ำรวย ด้วยความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้  ประเพณีสำคัญของ […]